Informatie

magnifying glass on white table

Eerste gesprek

Bij het eerste gesprek leren we elkaar beter kennen, wordt er tijd genomen voor jouw hulpvraag en staan we stil bij eventuele vragen i.v.m. therapie.

Tijdens het eerste gesprek gaan we ook na hoe het contact aanvoelt. In therapie is het belangrijk dat er een bepaalde “klik” is tussen therapeut en cliënt. Deze klik kan vrij snel voelbaar zijn, maar soms zijn hier een paar sessies voor nodig. Het is ook mogelijk dat u eerst met verschillende therapeuten een gesprek aangaat voor u iemand vindt waar u zich comfortabel bij voelt.

Doelgroep

Ik werk op individuele basis met jongvolwassenen, volwassenen en oudere volwassenen.

Tarief

De prijs voor een individueel gesprek is €65 en neemt 50 minuten in beslag. De betaling kan via QR-code of contant.

Annulatie

Indien u een afspraak heeft en deze omwille van dringende redenen niet kan naleven, dan wordt gevraagd om dit minstens 48u voor de aanvang van de afspraak te melden. Zo niet zal een vergoeding van €65 worden aangerekend.

Terugbetaling

Psychotherapieconsultaties worden nog niet terugbetaald door de ziekteverzekering (m.u.v. Eerstelijnspsychologische zorg). Bepaalde mutualiteiten bieden wel een beperkte terugbetaling aan. De voorwaarden hiervoor zijn verschillend bij elke mutualiteit, daarom gaat u best bij uw eigen mutualiteit na wat deze voorwaarden zijn.

In zeer uitzonderlijke gevallen wordt psychotherapie terugbetaald via de verzekering van de werkgever.