Visie

person holding camera lens

De Vleugel staat symbool voor zowel verbondenheid als autonomie. Je kan iemand onder je vleugels nemen en je kan ook je eigen vleugels spreiden. Een juiste balans vinden tussen er voor jezelf en er voor anderen zijn is zeker niet altijd evident. Bij Psychotherapiepraktijk De Vleugel wordt getracht om vanuit verbinding in gesprek te gaan met respect voor de noden van de cliënt.

Elk therapietraject is uniek en wordt zo individueel mogelijk afgestemd op de eigenheid van de cliënt. Hierbij wordt rekening gehouden met ieders waarden en normen. Vanuit deze interactie zal de therapie zijn specifieke vorm krijgen.

Om een dienstverlening aan te kunnen bieden die kwaliteitsvol is, hecht ik veel belang aan een goede permanente vorming en bijscholing.